دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
صفحه اصلی > ضرورت برگزاریش
.: ضرورت برگزاریش

هدف از برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت ، تقویت گفتمان پیشرفت اسلامی ایرانی به جای توسعه می باشد.
در این رهگذر مبانی اصلی حرکت بر اساس تعالیم انسان ساز اسلام ، سخنان مقام معظم رهبری مدظله عالی ، رویکرد انقلاب اسلامی و فرمایشات امام خمینی (ره) می باشد .
در این راستا دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران ، بر اساس اهداف تعیین شده در سند چشم انداز دانشگاه و با همکاری اندیشمندان حوزه
و دانشگاه اقدم به برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت نموده است.
بر این اساس از همه صاحب نظران دعوت به عمل می آورد تا با ارسال آثار وزین علمی، اعم از مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و پایان نامه ، کنفرانس را در برگزاری هرچه باشکوه تر یاری نمایند .