دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه: نوع مقالات مورد پذیرش کنفرانس

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت

(1 
مقالات علمی-پژوهشی 
(2
مقالات علمی-ترویجی )مروری(
(3 
مطالعات موردی 
(4 
مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی 
)طرح های تحقیقاتیبازگشت1395/02/06
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !