دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر در تاریخ برگزاری کنفرانس

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به نظر شورای سیاستگذاری کنفرانس مبنی بر برگزاری مطلوب تر و با کیفیت تر کنفرانس، روز اجرای کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد لذا ضمن پوزش از شرکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند جهت ارج نهادن به زحمات شرکت کنندگان گواهی پذیرش و CDمجموعه مقالات را به آدرس پستی شرکت کنندکانی که روند داوری را طی کرده و نسبت به واریز وجه اقدام کرده باشند ارسال می نماید.


 به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند  با توجه به نظر شورای سیاستگذاری کنفرانس مبنی بر برگزاری مطلوب تر و با کیفیت تر کنفرانس، روز اجرای کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد لذا ضمن پوزش از شرکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند جهت ارج نهادن به زحمات شرکت کنندگان گواهی پذیرش و CDمجموعه مقالات را به آدرس پستی شرکت کنندکانی که روند داوری را طی کرده و نسبت به واریز وجه اقدام کرده باشند ارسال می نماید.

 بازگشت1395/10/23
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !