دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات در مجله مدیریت و مهندسی پیشر فت

کلیه شرکت کنندگان محترم که مقالات آنها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و تمایل دارند مقالات آنها در مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت چاپ گردد، درخواست می گردد تا مورخ 15 دی ماه 95 نسبت به انتخاب مجله مذکور و بارگذاری فایل نهایی مقاله در سایت کنفرانس و سایت مجله به آدرس زیر جهت بررسی برای چاپ اقدام نمایند.
www.mepj.iust.ac.ir

کلیه شرکت کنندگان محترم که مقالات آنها مورد پذیرش نهایی  قرار گرفته و تمایل دارند مقالات آنها در مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت چاپ گردد، درخواست می  گردد تا مورخ 15 دی ماه 95  نسبت به انتخاب مجله مذکور و بارگذاری فایل نهایی مقاله در سایت کنفرانس و سایت مجله به آدرس زیر جهت بررسی برای  چاپ اقدام نمایند.
www.mepj.iust.ac.ir


بازگشت1395/10/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !