دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند نظر به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم مبنی بر آماده سازی مقالات مناسب برای ارسال به کنفرانس و تصمیم شورای سیاستگذاری،؛برای آخرین بار مهلت ارسال مقالات تا ساعت24 مورخ 15/10/95 تمدید شد .لذادرخواست می گردد کلیه شرکت کنندگان نسبت به ارسال مقالات با کیفیت در موعد مقرر اقدام نمایند . لازم به توضیح است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند نظر به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم مبنی بر آماده سازی مقالات مناسب برای ارسال به کنفرانس  و  تصمیم شورای سیاستگذاری،؛برای آخرین بار مهلت ارسال مقالات تا ساعت24 مورخ 15/10/95 تمدید شد .لذادرخواست می گردد کلیه شرکت کنندگان نسبت به ارسال مقالات با کیفیت در موعد مقرر اقدام نمایند . لازم به توضیح است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد


بازگشت1395/09/30
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !