دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

امکان چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت .....

بسمه تعالی
امکان چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران به صورت رایگان فراهم گردید.
با تشکر
دبیرخانه کنفرانسبازگشت1395/07/25
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !