دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر در تاریخ برگزاری کنفرانس

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به نظر شورای سیاستگذاری کنفرانس مبنی بر برگزاری مطلوب تر و با کیفیت تر کنفرانس، روز اجرای کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد لذا ضمن پوزش از شرکت کنندگان محترم به اطلاع می رساند جهت ارج نهادن به زحمات شرکت کنندگان گواهی پذیرش و CDمجموعه مقالات را به آدرس پستی شرکت کنندکانی که روند داوری را طی کرده و نسبت به واریز وجه اقدام کرده باشند ارسال می نماید.ادامه مطلب1395/10/23

چاپ مقالات در مجله مدیریت و مهندسی پیشر فت

کلیه شرکت کنندگان محترم که مقالات آنها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و تمایل دارند مقالات آنها در مجله مدیریت و مهندسی پیشرفت چاپ گردد، درخواست می گردد تا مورخ 15 دی ماه 95 نسبت به انتخاب مجله مذکور و بارگذاری فایل نهایی مقاله در سایت کنفرانس و سایت مجله به آدرس زیر جهت بررسی برای چاپ اقدام نمایند.
www.mepj.iust.ac.ir

ادامه مطلب1395/10/13

تمدید مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند نظر به درخواستهای مکرر نویسندگان محترم مبنی بر آماده سازی مقالات مناسب برای ارسال به کنفرانس و تصمیم شورای سیاستگذاری،؛برای آخرین بار مهلت ارسال مقالات تا ساعت24 مورخ 15/10/95 تمدید شد .لذادرخواست می گردد کلیه شرکت کنندگان نسبت به ارسال مقالات با کیفیت در موعد مقرر اقدام نمایند . لازم به توضیح است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد

ادامه مطلب1395/09/30

یکسان سازی نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله در پنل کاربری جهت صدور گواهی پذیرش

یکسان سازی نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان مقاله در پنل کاربری جهت صدور گواهی پذیرش با توجه به اینکه گواهی پذیرش مقالات بر اساس اطلاعات موجود در پنل کاربری شرکت کنندگان (نه اطلاعات موجود در مقاله) صادر می گردد....

ادامه مطلب1395/09/30

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر