دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه مقاله نویسی

1395/09/25
جناب آقای مهندس اقبالی
ظرفیت 100 نفر

کارگاه مقاله نویسی توسط جناب آقای مهندس اقبالی


  کلیه شرکت کنندگان در کتفرانس می بایست هزینه های شرکت در کنفرانس را پرداخت نمایند. بازگشت