دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه مقاله نویسی

1395/09/25
جناب آقای مهندس اقبالی
ظرفیت 100 نفر

کارگاه مقاله نویسی توسط جناب آقای مهندس اقبالی

لينك اصلي

کارگاه روش تدریس

1395/09/25
جناب آقای ... راد
ظرفیت 100 نفر

کارگاه روش تدریس توسط جناب آقای ... راد

لينك اصلي

کارگاه سبک تولید علم در اسلام

1395/09/25
جناب آقای دکتر علی احمدی
ظرفیت 100 نفر

کارگاه سبک تولید علم در اسلام جناب آقای دکتر علی احمدی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر